Styre brugertilladelser

Login og password

Du har den fulde kontrol over, hvilken områder/sider dine kursister skal have tilladelser til.

Du kan give deltagerne tilladelse til at loge ind på bestemte sider eller områder i dit kursus. Du sender et login og password til dine kursister, som de skal anvende for at få tilladelse til at gennemgå kurset.

På denne måde kan du styre, hvem der må deltage, og hvad de har rettighed til at se. Det gør, at dit materiale bliver hemmeligt for alle andre.